Geoteknik

Geoteknik i alla skeden – Husbyggnad, industrianläggning, infrastruktur och mycket mer

Geostratum hjälper privatpersoner och företag med geotekniska utredningar från tidiga skeden till bygghandling. Vi planerar och samordnar erfordrade fältinsatser, kartlägger/modellerar de geotekniska förhållandena och föreslår eventuella åtgärder för att möjliggöra planerad byggnation.

Vi utför geotekniska beräkningar (släntstabilitet, sättningar, bärighet osv.) och väljer, i nära samråd med kunden, den lämpligaste åtgärden för det aktuella projektet.

Baserat på ovanstående upprättas:

  • MUR (markteknisk undersökningsrapport) inkl. ritningar
  • PM
  • Kontrollprogram
  • Förslag på fortsatt utredning

Vi bistår med både kortare inspel och mer övergripande insatser i små som stora projekt.

Utveckling

Effektiv handläggning med interaktiva programvaror

Geostratum arbetar kontinuerligt med teknikutveckling i syfte att reducera handläggningstider samt att förbättra spårbarhet, transparens och kvalitetssäkring i små som stora projekt. Geostratum utvecklar bl.a. programvaror inom geoteknik för modellering av jordlager samt beräkningsmoduler som är direkt integrerade med dessa. Ser du eller ditt företag behov av tekniska lösningar eller har ni idéer som väntar på att bli realiserade, tveka inte att höra av er så diskuterar vi närmare!